חיפוש באתר העירייה
  מכרזי כוח אדם ודרושים
הבהרה: הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.
 

מכרזים

שם מספר מכרז יחידה מועד אחרון
שם מנהל רשת אבטחת מידע מספר מכרז 354/2014 יחידה חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע|אגף מחשוב ומערכות מידע מועד אחרון 06/11/2014
שם מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי מספר מכרז 297/2014 יחידה מינהל בינוי ותשתית|אגף התנועה מועד אחרון 06/11/2014
שם מנהל מרכז קהילתי מספר מכרז 344/2014 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט|אגף קהילה נוער וספורט מועד אחרון 06/11/2014
שם מנהל מוסד חינוכי עירוני קריירה מספר מכרז 345/2014 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט מועד אחרון 06/11/2014
שם מפקח תחזוקת ציוד מספר מכרז 325/2014 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט|אגף משאבי חינוך מועד אחרון 06/11/2014
שם מפקח תחזוקת מבנים מספר מכרז 352/2014 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט|אגף משאבי חינוך מועד אחרון 06/11/2014
שם מהנדס מפקח חשמל מספר מכרז 314/2014 יחידה חטיבת התפעול|אגף ביטחון ושירותי חירום מועד אחרון 06/11/2014
שם מתאם תכנון מספר מכרז 308/2014 יחידה מינהל בינוי ותשתית|אגף מבני ציבור מועד אחרון 06/11/2014
שם מרכז מידע תכנוני מספר מכרז 324/2014 יחידה מינהל ההנדסה|אגף תכנון העיר מועד אחרון 06/11/2014
שם מנהל משק בביהס מתנס מספר מכרז 323/2014 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט|אגף קהילה נוער וספורט מועד אחרון 06/11/2014
 

דרושים

שם יחידה
שם דרושים מצילים יחידה חטיבת התפעול|אגף החופים
שם חוקר יחידה חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע|המרכז למחקר כלכלי חברתי
שם מנהלי משמרות וסיירים יחידה חטיבת התפעול
שם מרכז נושא חוק נוער יחידה מינהל השירותים החברתיים
שם סגן מנהל מחלקת תאום הנדסי יחידה מינהל בינוי ותשתית|מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי
שם סיוע גני ילדים תשעה יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט
שם עובד סריקה כנותן שירות יחידה אגף נכסי העירייה
שם עובדי ניקיון יחידה חטיבת התפעול|אגף החופים
 

מכרזי רופאים - המרכז הרפואי תל-אביב-יפו

שם מספר יחידה מועד אחרון ערוך
שם מנהל מחלקת שיקום מספר 569-2014 יחידה המרכז הרפואי תל-אביב-יפו מועד אחרון 23/10/2014 ערוך 0
 

משאבי אנוש

  • כתובת: אבן גבירול 69 , חדר 740א
  • טלפון: 03-5218616 שלוחה: 34359/32165 או 03-5218118
  • פקס: 03-5216028
 
 
 
 
 

טפסים שימושיים

  • 106
  • arcive
סגור