חיפוש באתר העירייה
  מכרזי כוח אדם ודרושים
הבהרה: הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.
 

מכרזים

שם מספר מכרז יחידה מועד אחרון
שם פסיכולוג חינוכי עתודה תשעה מספר מכרז 408/2014 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט|השירות הפסיכולוגי החינוכי מועד אחרון 01/01/2015
שם מפקח רב תכליתי מספר מכרז 342/2014 יחידה חטיבת התפעול|אגף הפיקוח מועד אחרון 01/01/2015
שם רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי מספר מכרז 379/2014 יחידה מינהל בינוי ותשתית|אגף התנועה מועד אחרון 25/12/2014
שם רכז בקרה מספר מכרז 384/2014 יחידה מינהל הכספים|אגף להכנסות מבנייה ומפיתוח מועד אחרון 25/12/2014
שם עוזר מרכז משאבי אנוש מספר מכרז 368/2014 יחידה חטיבת התפעול מועד אחרון 25/12/2014
שם נציג שירות בכיר מספר מכרז 372/2014 יחידה מינהל הכספים|אגף גביית ארנונה ואגרת מים מועד אחרון 25/12/2014
שם מרכז משאבי אנוש והדרכה מספר מכרז 374/2014 יחידה חטיבת התפעול|אגף סל"ע מועד אחרון 25/12/2014
 

דרושים

שם יחידה
שם מדריכים חינוכיים יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט
שם מרכז נושא מניעת התמכרויות יחידה מינהל השירותים החברתיים|תחום התמכרויות דרי רחוב ושיקום האסיר
שם נציג שירות משלט אגף סלע יחידה חטיבת התפעול
שם נציג שירות-רישום גני ילדים 2015 יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט|מטה חינוך|המחלקה לחינוך יסודי
שם סייר יחידה חטיבת התפעול|אגף סל"ע
שם עובדי שירות יחידה מינהל החינוך התרבות והספורט
 

מכרזי רופאים - המרכז הרפואי תל-אביב-יפו

שם מספר יחידה מועד אחרון
שם רופא מומחה בכיר בפנימית ט מספר 587/2014 יחידה המרכז הרפואי תל-אביב-יפו מועד אחרון 01/01/2015
 

משאבי אנוש

  • כתובת: אבן גבירול 69 , חדר 740א
  • טלפון: 03-5218616 שלוחה: 34359/32165 או 03-5218118
  • פקס: 03-5216028
 
 
 
 
 

טפסים שימושיים

  • 106
  • arcive
סגור