חברי המועצה ה-20
 
רון חולדאי
תפקיד:  ראש העירייה. סיעה: תא 1.
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218218, 03-5218217, 03-5240606
פקס: 03-5244093
אופירה יוחנן וולק
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: תא1
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218126
דואר אלקטרוני:  Yochanan_o@mail.tel-aviv.gov.il
איתי פנקס ארד
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: מרצ
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218343
דואר אלקטרוני:  pinkas@mail.tel-aviv.gov.il
אהרון מדואל
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: כל
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1149
טלפון: 03-5218391
פקס: 03-5216033
דואר אלקטרוני:  maduel_a@mail.tel-aviv.gov.il
אלון סולר
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: צ.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1141
טלפון: 03-5218010
פקס: 03-5216010
דואר אלקטרוני:  solar_a@mail.tel-aviv.gov.il
אסף זמיר
תפקיד:  חבר מועצה, סגן ומ"מ רה"ע ממונה על תחום החינוך. סיעה: צ.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1139
טלפון: 03-5218402
פקס: 03-5216455
דואר אלקטרוני:  zamir_a@mail.tel-aviv.gov.il
אפרת טולקובסקי
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: מרצ
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218248
דואר אלקטרוני:  Tolkowsky_e@mail.tel-aviv.gov.il
ארנון גלעדי
תפקיד:  חבר מועצה, משנה לראש העירייה. סיעה: ליכוד.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1110
טלפון: 03-5218390
פקס: 03-5216039
דואר אלקטרוני:  arnon@mail.tel-aviv.gov.il
גבי לסקי
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: מרצ
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218375
דואר אלקטרוני:  LASKY_g@mail.tel-aviv.gov.il
ניר סביליה
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: ליכוד.
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218163
דואר אלקטרוני:  Svilia_n@mail.tel-aviv.gov.il
גל שרעבי-דמאיו
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: תא1
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1118
טלפון: 03-5218287
פקס: 03-5216007
דואר אלקטרוני:  Sharabi_gal@mail.tel-aviv.gov.il
דורון ספיר
תפקיד:  חבר מועצה, סגן ומ"מ רה"ע – ממונה על תחום הפיתוח העירוני. סיעה: תא 1.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1157
טלפון: 03-5218271
פקס: 03-5216456
דואר אלקטרוני:  sapir_d@mail.tel-aviv.gov.il
דן להט
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: פה.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1127
טלפון: 03-5218123
פקס: 03-5292179
דואר אלקטרוני:  lahat_d@mail.tel-aviv.gov.il
חיים גורן
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: דר
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218782
דואר אלקטרוני:  Goren_h@mail.tel-aviv.gov.il
יהודה המאירי
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: זך
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218401
דואר אלקטרוני:  Hameiri_y@mail.tel-aviv.gov.il
יניב ויצמן
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: צ.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1143
טלפון: 03-5218116
פקס: 03-5216010
דואר אלקטרוני:  yaniv@mail.tel-aviv.gov.il
יעל בן יפת
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: כל
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218537
דואר אלקטרוני:  Ben-Yefet_y@mail.tel-aviv.gov.il
כרמלה עוזרי
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: צד.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1113
טלפון: 03-5218286
פקס: 03-5622063
דואר אלקטרוני:  ozeri_c@mail.tel-aviv.gov.il
מהרטה ברוך רון
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: מרצ. סגנית רה"ע – תחום רווחה ושירותים חברתיים.
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218095
דואר אלקטרוני:  baruch-ron_m@mail.tel-aviv.gov.il
מיטל להבי
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: מרצ. סגנית רה"ע – תחום התחבורה.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1124
טלפון: 03-5218440
פקס: 03-5216065
דואר אלקטרוני:  meital_l@mail.tel-aviv.gov.il
מיכאל גיצין
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: מרצ
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218161
דואר אלקטרוני:  Gitzin_m@mail.tel-aviv.gov.il
מירב בן ארי
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: צ
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218250
דואר אלקטרוני:  ben-ari_m@mail.tel-aviv.gov.il
הרב נפתלי לוברט
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: שגב.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1117
טלפון: 03-5218711
פקס: 03-5216582
דואר אלקטרוני:  lubert_n@mail.tel-aviv.gov.il
נתן אלנתן
תפקיד:  חבר מועצה, סגן רה"ע ממונה על תחום פיתוח נכסי העירייה. סיעה: שגב
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218105
פקס: 03-7241974
דואר אלקטרוני:  Elnatan_n@mail.tel-aviv.gov.il
נתן וולוך
תפקיד:  חבר מועצה, יו"ר המועצה. סיעה: זך
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218488
דואר אלקטרוני:  Wolloch_n@mail.tel-aviv.gov.il
ציפי ברנד פרנק
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: לב
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218550
דואר אלקטרוני:  brand-frank_z@mail.tel-aviv.gov.il
קרנית גולדווסר
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: תא1
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218278
דואר אלקטרוני:  Goldwasser_k@mail.tel-aviv.gov.il
ראובן לדיאנסקי
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: חי
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1130
טלפון: 03-5218330
פקס: 03-5216454
דואר אלקטרוני:  ladianski@mail.tel-aviv.gov.il
שלי דביר
תפקיד:  חברת מועצה. סיעה: כל
כתובת:  אבן גבירול 69
טלפון: 03-5218133
דואר אלקטרוני:  Dvir_s@mail.tel-aviv.gov.il
שלמה מסלאוי
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: נץ.
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1144
טלפון: 03-5218881
פקס: 03-5216033
דואר אלקטרוני:  maslawi_s@mail.tel-aviv.gov.il
שמואל גפן
תפקיד:  חבר מועצה. סיעה: שגב
כתובת:  אבן גבירול 69 , קומה 11 חדר 1148
טלפון: 03-5218551
פקס: 03-5216573
דואר אלקטרוני:  gefen_s@mail.tel-aviv.gov.il
spacer spacer
 
 

 קישורים שימושיים

כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.