חיפוש באתר העירייה
מינהל ההנדסה
 
מטרת אגף אדריכל העיר הינה להבטיח את האיכות העיצובית של הבניה ופיתוח המרחב הציבורי בעיר.
אגף תב"ע אחראי לניהול ולקידום מערך התכנון בעיר כולל תכניות מתאר, תכניות בנין עיר, תכניות בינוי, תכניות פיתוח ועיצוב ... אדריכלי.
האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה אחראי לרישוי ולבקרה על הבנייה בעיר בהתאם לחוק ולהחלטות ועדות התכנון.
האגף לרישוי עסקים מופקד על יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיר תל-אביב-יפו.
היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהיבטים רב-תחומיים וכוללניים של תכנון העיר. היא אחראית להכנה ולעדכון התכנית האסטרטגית ... לתל-אביב-יפו, אשר אושרה ב-2005, ועקרונותיה מוטמעים כיום בתכנית העבודה העירונית.
מינהלת הרק"ל אחראית על ריכוז ותיאום כלל עבודת העירייה עם גופים חוץ-עירוניים: נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים), משרדי ממשלה, ... הזכיין להקמת הרכבת הקלה וגורמים אחרים, בכל התחומים הקשורים למערכות תחבורה עתירות נוסעים בתחום תל-אביב-יפו.
 

מינהל ההנדסה

  • עודד גבולי - מהנדס העיר
  • כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה 2, חדר 200
  • טלפון: 03-5217080, 03-7247777
  • פקס: 03-5216820
 

נושאים ביחידות העירייה

  • 106
  • publiccomplaints
סגור