מינהל ההנדסה
 
 
אדריכל העיר
אדריכל העיר
מטרת אגף אדריכל העיר הינה להבטיח את האיכות העיצובית של הבניה ופיתוח המרחב הציבורי בעיר.
אגף תכנון העיר
אגף תכנון העיר
אגף תב"ע אחראי לניהול ולקידום מערך התכנון בעיר כולל תכניות מתאר, תכניות בנין עיר, תכניות בינוי, תכניות פיתוח ועיצוב אדריכלי.
אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה אחראי לרישוי ולבקרה על הבנייה בעיר בהתאם לחוק ולהחלטות ועדות התכנון.
אגף רישוי עסקים
אגף רישוי עסקים
האגף לרישוי עסקים מופקד על יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיר תל-אביב-יפו.
תכנון אסטרטגי
תכנון אסטרטגי
היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהיבטים רב-תחומיים וכוללניים של תכנון העיר. היא אחראית להכנה ולעדכון התכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו, אשר אושרה ב-2005, ועקרונותיה מוטמעים כיום בתכנית העבודה העירונית.
מינהלת הרכבת הקלה (רק
מינהלת הרכבת הקלה (רק"ל)
מינהלת הרק"ל אחראית על ריכוז ותיאום כלל עבודת העירייה עם גופים חוץ-עירוניים: נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים), משרדי ממשלה, הזכיין להקמת הרכבת הקלה וגורמים אחרים, בכל התחומים הקשורים למערכות תחבורה עתירות נוסעים בתחום תל-אביב-יפו.
 
מינהל ההנדסה
עודד גבולי - מהנדס העיר
כתובת:  שדרות בן גוריון 68 , קומה 2 חדר 205
טלפון: 03-5217080
פקס: 03-5216820
 
 
כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.